Achtergrond informatie over acupunctuur

Acupunctuur helpt om de balans in het lichaam te herstellen en zo het zelfhelende vermogen van het lichaam te activeren.

Wat is acupunctuur, waar komt het vandaan?

Wat leuk dat je meer wilt weten over acupunctuur en de traditionele Chinese geneeskunde. Als eerste is het goed om te begrijpen wat acupunctuur inhoudt. Acupunctuur is een onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde (= Traditional Chinese Medicine, ofwel: TCM). Dit is een geneeskundig systeem dat al enkele duizenden jaren oud is. Het omvat een eigen systeem van diagnose stellen en verschillende therapievormen. De meest bekende vorm hiervan is acupunctuur. Maar er wordt ook gebruik gemaakt van kruiden, massage, bewegingsoefeningen en ademhalingsoefeningen.

Lichaam en geest samen van invloed
In de Westerse geneeskunde is het uitgangspunt dat de communicatie van het gehele lichaam alleen plaatsvindt via het zenuwstelsel. Onze psyche en de invloed hiervan op ons lichaam wordt in dit systeem weinig invloed toegewezen. In de traditionele Chinese geneeskunde wordt juist geen onderscheid gemaakt tussen het lichaam en de geest. Het beschouwt zowel fysieke als mentale gedragingen van ons energiesysteem als een geheel.

Twaalf rivieren
Vanuit de visie van de TCM wordt uitgegaan dat wij allemaal als baby geboren worden met 12 gezonde rivieren in ons lijf. Deze 12 rivieren staan als metafoor voor de 12 meridianen in ons lichaam. Deze 12 rivieren stromen allemaal even mooi, krachtig en zijn goed in balans. De 12 rivieren stromen elk naar een meer. Al deze 12 meren staan in verbinding met elkaar, ze ondersteunen elkaar en ze houden elkaar perfect in balans.

In het leven komen we hobbels en leermomenten tegen. Deze beïnvloeden de 12 gezonde rivieren. Soms stroomt er een rivier over, soms droogt er een rivier op of er raakt een rivier verstopt.
De 12 meren staan metafoor voor de 12 organen die wij bezitten.

Energie in de rivieren: Qi
Door problemen in de energiestroom kunnen er ziektes ontstaan. De energie die stroomt in deze “rivieren” heeft invloed op de energie van je interne organen en andersom. De energie die in de meridianen stroomt wordt Qi genoemd. Deze dient altijd gelijkmatig te stromen en voldoende aanwezig te zijn.

Vanuit het bovengenoemde systeem kun je je voorstellen dat wanneer het ontbreekt aan een vrije stroming in het lichaam, dit effect heeft op je gezondheid en andersom. Door middel van acupunctuur kan de Qi zo worden beïnvloed dat hij zijn vrije stroom weer mag volgen en bijdraagt aan een gezond bestaan.

Acupunctuur kan in een breed scala van ziektebeelden gebruikt worden. Een lijst met enkele voorbeelden vind je HIER. Als je vragen hebt over wat acupunctuur voor je kan betekenen, neem gerust CONTACT op,

Geschiedenis van Traditionele Chinese Geneeswijze

In de Grondslag van de TCM wordt elk persoon als individu beschouwd. Dit betekent dat dezelfde ziekte bij twee verschillende personen, twee verschillende patronen kan betekenen. Dat betekend dus één ziekte, verschillende patronen. Maar ook één patroon, verschillende ziekten. Dit als tegenhanger van de visie van de Westerse geneeskunde, waarin alles herleid moet kunnen worden tot een eenduidig beeld dat voor elke persoon toepasbaar moet zijn. Hierin wordt vaak voorbij gegaan aan de eigenheid en de unieke eigenschappen van het individu.

Daarnaast wordt in de TCM gebruik gemaakt en gesproken van verschillende denkvormen en begrippen. Deze modellen dienen om de samenhang en de onderlinge wisselwerking van het fysieke en het ontastbare beter te begrijpen, en zo de manifestatie van het leven beter te begrijpen.

Door een beter begrip te hebben van samenwerking van de energieën die in en om het lichaam plaatsvinden en het lichaam beïnvloeden, tracht men deze energieën te beïnvloeden.

Normaal gezien is in een gezond werkend energiesysteem het lichaam zelf in staat deze balans te vinden. Echter in geval van ziekte is het lichaam hier niet meer toe in staat. De TCM is er op ingericht deze balans te vinden en te herstellen, en op deze wijze harmonie te creëren. Acupunctuur kan dan helpen om de balans in het  lichaam te herstellen en zo het zelfhelende vermogen van het lichaam te activeren.

De 3 meest fundamentele begrippen van de TCM

  • Het begrip Qi
  • Het concept van Yin en Yang
  • De theorie van de Wu Xing

Yin Yang

Het concept van Yin en Yang is waarschijnlijk het meest belangrijke en de meest bekende theorie van de Chinese geneeskunde. Je kunt zeggen dat de volledige Chinese medische fysiologie, pathologie en behandeling uiteindelijk teruggebracht kan worden tot Yin en Yang. Het concept Yin en Yang is heel eenvoudig, maar tegelijkertijd ook heel diepgaand: Yin en Yang zijn tegenpolen. Ze kunnen niet met of zonder elkaar bestaan, en ze verkeren in een dynamisch evenwicht met elkaar. Daarnaast heeft alles een yin-kant en alles een yang-kant, welke je oneindig kunt opsplitsen in Yin en Yang. Deze twee tegenpolen scheppen elkaar en transformeren in elkaar. In dit denkpatroon kan elk ding of verschijnsel zichzelf zijn, en tegelijk een tegenstelling.

De beweging van Qi wordt veroorzaakt door de spanning tussen Yin en Yang, welke samen hun balans bewaren. Het energie-evenwicht tussen Yin en Yang is volgens de Oosterse filosofie bepalend voor alles in de natuur. Je kunt het terugzien in het dag- en nachtritme, eb en vloed, de wisselwerking van de seizoenen. Yin representeert de nacht, rust, donkerte, kou, vertraging, naar binnen gerichte bewegingen en chronische ziekte. Yang daarentegen vertegenwoordigt dag, actie, licht, warmte, versnellen, naar buiten gerichte beweging en acute ziekte. Deze tegengestelde krachten kunnen niet zonder elkaar bestaan. Ze vullen elkaar aan, vloeien in elkaar over en vormen daardoor een eenheid.

Qi

De TCM is gebaseerd op het begrip Qi. Om te begrijpen wat Qi doet is het allereerst belangrijk om te begrijpen wat Qi is: Qi is energie én Qi is materie. Qi is constant in beweging, en in de natuur zorgt energie ervoor dat de bomen groeien, de planten bloeien. Energie zorgt voor eb en vloed, dag en nacht, het veranderen van de seizoenen, ons klimaat.

Maar Qi is en doet meer dan dat: Qi is de stroming van het water, de hartslag, de inademing, beweging, warmte, vuur, kou, wind, een tornado, eb en vloed, een aardbeving, verandering, materie, jij en ik, alles is Qi en wij maken deel uit van Qi. Qi is de basis van een menselijk wezen en de basis van alle fenomenen in het universum. De Qi is een energie, die zich tegelijkertijd op fysisch en spiritueel niveau manifesteert. Het zorgt ervoor dat we kunnen zien, horen, ruiken, vullen, proeven. Het zorgt ervoor dat wij kunnen denken, voor onze emoties en het uiten daarvan, voor de ademhaling, de spijsvertering, lichaamsactiviteit. Qi zorgt voor alles wat ons als mens, mens maakt. Het begrip van Qi is een begrip dat je niet gemakkeijk kan beschrijven op papier, maar een begrip dat de rest van je leven zal blijven groeien.

Wu Xing

Wat ook een belangrijk concept is binnen de TCM is de theorie van de Wu Xing. Ook wel Vijf Fasen genoemd. De vijf fasen kunnen worden gezien als een soort uitbreiding van de Yin-Yang-theorie. De Wu Xing staan voor 5 verschillende bewegingsvormen en zijn vernoemd naar elementen uit de natuur: hout, vuur, aarde, metaal en water. Deze vijf verschillende bewegingsvormen hebben allemaal hun eigen energie, hun eigen kracht, hun eigen correspondenties en relaties. De vijf fasen zijn een poging om alle verschijnselen in de natuur en het leven, in te delen in vijf belangrijke processen. Samen met de Yin-Yang-theorie en het begrip Qi vormt zij de basis van de TCM.

“If there is free flow, there is no pain. If there is pain, there is no free flow.”

– Een wijs Chinees gezegde –